Procedures

Klachtenregeling MFC Noorderbreedte

Het MultifunctioneelCentrum Noorderbreedte biedt onderdak aan vele gebruikers die tezamen, en in onderlinge samenhang, gebruik maken van de beschikbare ruimtes in het gebouw.

Onze medewerkers en vrijwilligers streven er naar om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren, waarbij samen wordt gewerkt met alle gebruikers van het MFC, met als doelstelling: het gezamenlijk gebruik maken van het gebouw, goed te laten verlopen.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening die de Noorderbreedte u biedt.

Het beste kunt u uw ontevredenheid bespreken met de medewerker of organisatie betrokken bij het onderwerp waarover u ontevreden bent. Vaak is een dergelijk gesprek al voldoende om het probleem op te lossen, maar als dit niet lukt, kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de Noorderbreedte. Door een klacht in te dienen kunt u uw ontevredenheid kenbaar maken, maar biedt u ons ook de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. Hieronder leest u wat deze regeling inhoudt.

Klachten

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten die gaan over de dienstverlening door medewerkers en vrijwilligers van de Noorderbreedte of de organisatie zelf. Klachten die vallen onder de directe verantwoordelijkheid van onze gebruikers dienen bij die organisaties zelf neergelegd worden.

De behandeling van uw klacht

Als u gevoelens van onvrede heeft, maak dit dan a.u.b. zo snel mogelijk kenbaar.

  • Bespreek uw onvrede als dat mogelijk is met de betrokken medewerker, beheerder of vrijwilliger.
  • Leidt dit gesprek niet tot een oplossing of heeft u behoefte aan een meer onafhankelijke gesprekspartner, neemt u dan contact op met het dagelijks bestuur van de Beheersstichting.

Het dagelijks bestuur zal informatie en advies geven over hoe de situatie of de gebeurtenis ter sprake gebracht kan worden. Ook kan het dagelijks bestuur bemiddelen tussen u en degene tegen wie de klacht is gericht of tussen u en de persoon die voor de situatie verantwoordelijk is. Het dagelijks bestuur biedt u daar waar mogelijk ook ondersteuning bij eventuele verdere stappen.

  • Het dagelijks bestuur neemt na afwikkeling van uw klacht contact met u op om te vernemen of u tevreden bent met het resultaat van de oplossing en de manier waarop de klacht is afgehandeld.
  • U kunt ervan uitgaan dat uw klacht vertrouwelijk wordt behandeld.

In beroep

Het is niet mogelijk in beroep te gaan. De Beheersstichting is niet aangesloten bij een Geschillencommissie.

U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar het:

Dagelijks bestuur MFC Noorderbreedte
Postbus 55
7890 AB  Klazienaveen
info@mfc-noorderbreedte.nl

Stichting Noorderbreedte

Meteoor 3
Postbus 55 Klazienaveen

Tel: 0591 - 313 047
Tel b.g.g. : 06 - 34103279
E-mail: beheerder@mfc-noorderbreedte.nl

KvK nr: 41018214/RSIN 001395658
Iban nr: NL52RABO0332343332
Bic nr: RABONL2U

Contact met Noorderbreedte

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw bericht
Ons laatste nieuws
GESLOTEN

MFC Noorderbreedte is op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei gesloten.  

> lees verder
Summerdance 2023 - Eerste editie

Hoe leuk is het om samen te vieren dat de vakantie is begonnen? Alle basisschoolleerlingen in Klazienaveen kunnen nu dansend de vakantie tegemoet. Deze eerste editie van Summerdance is een idee van "Juf Elke" en de Noorderbreedte, omdat we iedereeen....

> lees verder
naar boven